ערכים טכנו הילכתיים – בשר מתורבת

רקע

בשר מתורבת – Cultured meat, הוא בשר המיוצר בתנאי מעבדה, בתהליך של ריבוי תאים על מנת להחליף את צריכת הבשר מן החי. ראשיתו של תהליך הייצור של בשר סינתטי בליקוט תאי גזע, תאים בוסריים ולא ממוינים, הנלקחים מן החי, העוברים תהליך של התמיינות ושכפול בתנאי מעבדה, על מצע המאפשר את התפתחותה של רקמת שריר. רקמות אלו הן למעשה בשרה של החיה, ממנו ניתן להכין מזון.

המצב היום

נכון לשנת 2020, קיימים בעולם מיזמים שונים ליצירת תרביות מתאי גזע של בשר, עופות ודגים. מדיווחים שונים בתקשורת ניתן לראות כי המרוץ הכלכלי והמדעי בתחום בעיצומו

השאלות ההלכתיות

ניתן לחלק את הדיון ההלכתי על מעמדו של הבשר המתורבת לשלושה חלקים.

האם מותר יהיה לאכול בשר מתורבת של מאכלות אסורות? האם בשר מתורבת יחשב פרווה?

גם מרביתם של הפוסקים הסוברים כי בשר מתאי גזע הוא יצירה חדשה, סבורים כי בשל דמיונו לבשר המסורתי, מעמדו לעניין איסורי בשר וחלב הוא כשל בשר המסורתי.