הרב אביעד ברטוב ׀ מכון מדע תורתך ׀ בשר מתורבת תמונת מצב 2023

 

הרב אברהם צבי כהן ׀ חבר ועדת מהדרין תנובה ׀ כשרות הבשר המתורבת  

 

הרב פנחס ליבוש פדווא ׀ חבר ועדת המהדרין תנובה ׀ כשרות הבשר המתורבת

 

הרב זאב ויטמן ׀ רב הקונצרן ׀ כשרות מוצר בשר המתורבת פולרי תנובה