אלול תשפ"א

מטרתו של נייר העמדה היא להציג בפני הקורא נקודת מבט הלכתית ואתית על תעשיית הבשר המתורבת. נייר עמדה זה כולל ששה פרקים:

בפרק הראשון הצגנו את הצורך ב תעשיית 'תחליפי בשר' – הוא מציג את תעשיית הבשר המסורתית ואת התחליפים כיום, ועומד על הבעיות והצרכים בתעשיות הללו.

הפרק השני כולל הסבר שטחי של העשייה המדעית והתעשייתית, ובו תיארנו את תהליכי הייצור השונים .

בפרק השלישי סקרנו את דברי הפוסקים שכתבו על סוגייה זו,  החל במאמרו החלוצי של הרב צבי רייזמן בשנת תשע"ד, והרבנים שהסתייגו מדבריו.

בפרק הרביעי הצענו דיון ראשוני בסוגיות ובמקורות הלכתיים השונים.

בפרק החמישי הצגנו את ההתפתחות המחקר בשנים האחרונות, בעיקר בתחום ההנדסה הגנטית, וכיצד הן עשויות להשפיע על מעמדו ההלכתי של הבשר המתורבת.

ובפרק השישי סיכמנו את הדיון והזכרנו מספר נושאים צדדיים, שיכולים לשמש את גופי הכשרות ואת תעשייני הבשר המתורבת לקראת שיווק מוצרי בשר מתורבת לציבור שומרי הכשרות.

מלא/י את פרטייך להורדת נייר העמדה