אודותינו

מכון מדע תורתך שעל יד בית המדרש במרכז האקדמי לב בא לעסוק בשאלות העתידיות המבוססות על טכנולוגיות פורצות דרך ועשויות להשפיע על אורח החיים של כולנו כבר בשנים הקרובות.

 בית המדרש מורכב מתלמדי חכמים בוגרי כוללים חשובים. המשלבים לימוד מעמיק בתורה יחד עם עיסוק ולמידה של הטכנולוגיה העתידית באמצעות אנשי מדע וטכנולוגיה.

לאחר ליבון ולימוד נושאים אלו מפרסם המכון ניירות עמדה, ניירות אלו יבואו בפני פוסקי הלכה, חוקרים, אנשי תעשייה, קובעי מדיניות לליבון השאלות והמסקנות וזאת לתועלת הציבור.

לצד פרסום ניירות עמדה, יעסוק המכון גם בהנגשת מידע הלכתי, באמצעות יצירת אנציקלופדיה וירטואלית לנושאי טכנולוגיה והלכה.

את פעילות המחקר מציג בית המדרש בכנס שנתי בו מארחים את טובי המרצים בתחום הנלמד.

Depositphotos_89255486_xl-2015